Aktuality

30. 7. 2019
Rozhovor Borise Klepala s Davidem Fliggem

Židovští skladatelé v Československu a terezínském ghettu

https://vltava.rozhlas.cz/zidovsti-skladatele-v-ceskoslovensku-a-terezinskem-ghettu-6194004